VRAAG van een klant: Anti Slip op glas

Ik ben op zoek naar een product waarmee ik het huidige oppervlak van beloopbare glazen dakramen, kan behandelen, zodat er een antislip laag op de glasplaat ontstaat. Bij droog weer vormt er zich geen probleem, maar bij hevige regen, en zeker bij sneeuwval, zijn de dakramen te glad. Bij voorkeur geeft de nabehandeling met anti-slip geen hinder op het doorzicht van binnen naar buiten en omgekeerd.

De buitenzijde van de dakramen zit gelijk met de buitenverharding van een pleinaanleg. De te behandelen dakvlakramen, 3 stuks, bevinden zich allen op een buitenruimte van een publiek gebouw. Er zou daarom een duurzame oplossing moeten komen. 

ONS ANTWOORD
Het is inderdaad zo dat een glazen vloer spekglad is als deze nat is. We hebben verschillende mogelijkheden, maar zoals ik had begrepen wou u een niet zichtbare oplossing en daarom is de Transparante Anti Slip Behandeling de ideale oplossing. Dit kunt u niet zelf aanbrengen, daarvoor moeten wij helaas aanbrengen omdat dit een speciale behandeling is.

Een andere oplossing kan zijn dat u Anti Slip Dots erop plaatst maar dit is natuurlijk zichtbaar en daardoor verdwijnt de schoonheid van het glas in de vloer.

Deze producten vindt u niet terug op onze webshop. Stuur een mail naar info@chemifor voor meer uitleg.